Broneerimine
Soodushinnaga tubade saamiseks tuleb broneering teha selle kodulehe kaudu, otse hotellist broneerides need hinnad ei kehti. 1 tunni jooksul pärast broneeringu tegemist saadetakse automaatne kinnituskiri Teile e-kirjaga aadressile, mille sisestasite broneeringu käigus. Eraldi kirjaga saate arve, kuhu on märgitud pangaülekande rekvisiidid.

Maksmine
Broneerimissüsteem loob arve automaatselt, see tuleb tasuda pangaülekandega Publicon OÜ-le. Ülekanne tuleb sooritada eurodes, kõik ülekandetasud tuleb tasuda osalejal. Ülekande kirjeldusse palume märkida osaleja perekonnanime ja arve numbri, kuna tuvastamatuid ülekandeid ei ole võimalik arvesse võtta. Kui sama ülekandega on makstud mitu arvet, palume ära märkida kõik arvenumbrid. Maksetähtaeg on automaatselt 14 päeva, kuid kui vajate pikemat maksetähtaega, võtke palun ühendust sekretariaadiga. Kui maksetähtaeg on ületatud, siis on sekretariaadil õigus Teie broneering kustutada.

Makse saaja on Publicon OÜ
Aadress: Väike-Turu 8, 51004 Tartu
Panga andmed: 
Swedbank, Liivalaia 8, Tallinn
IBAN EE052200221044314120
SWIFT/BIC HABAEE2X

Tühistamine
Majutuse tühistamiskuupäevad on iga hotelli all eraldi välja toodud. Kui tühistate majutuse enne seda kuupäeva, tagastatakse makstud summa, millest võetakse maha 35€ käsitlustasu. Kui tühistate majutuse pärast antud kuupäeva, siis raha tagastamisele ei kuulu. Tühistamissoovid palume saata kirjalikult sekretariaadile otp@publicon.ee.
Ürituse korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi mistahes ajal. Programmimuudatustest tulenevate majutuse tühistamise korral ei kuulu makse tagastamisele.
Broneeringutes saab teha ilma lisatasuta nimemuudatusi. Palume need raporteerida kirjalikult sekretariaadile kuni hiljemalt nädal enne ürituse algust.

Privaatsuspoliitika
36. Eesti õigusteadlaste päevadeks majutust broneerides küsime Teie käest isiklikku teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teie nime, e-postiaadressi, aadressi ja asutust. Kui olete majutuse broneerinud, siis Te ei ole meile anonüümne. Sekretariaat saab ning salvestab automaatselt teavet, mis tuleb meie serverisse Teie brauserist, sealhulgas IP aadress, teave küpsiste kohta ning veebileht, mida külastasite. 
Sekretariaadile on vajalik informatsioon majutuse broneeringu teinud osaleja pangaülekannete kohta majutuse osas. Sel juhul on vajalik täita arvele minevad väljad koos nime, asutuse ja aadressiga.
Sekretariaat on veebilehe kaudu kogutud teabe ainuomanik. Sekretariaat kasutab osaleja poolt sisaldatud isikuandmeid ainult 36. Eesti õigusteadlaste päevade raames.

Publicon OÜ salvestab registreeruja andmed oma andmebaasi ka juhul, kui registreeringut/broneeringut lõpule ei viida. Katkestatud registreeringud ning registreeruja andmed kustutakse andmebaasist 14 päeva möödudes. Enne andmete kustutamist on Publicon OÜ-l õigus pooleli jäetud registreeringu sisestajaga vormis olevaid kontaktandmeid kasutades ühendust võtta antud raames. 
Publicon OÜ-l on kohustus säilitada isikuandmeid 5 aastat. 
Kui Te ei nõustu andmete töötlemise või säilitamise tingimustega, saate oma nõusoleku tagasi võtta, kuid see toob kaasa ka broneeringu tühistamise.

Broneeringut tehes palutakse Teil kinnitada, et olete käesolevaid tühistamistingimusi ja privaatsuspoliitikat lugenud.

Kõik majutusega seonduvad küsimused palume saata sekretariaadile:

Publicon OÜ
Kirke Johanna Pallon
Telefon: +372 740 4095
E-mail: otp@publicon.ee